X
Menu
X
colors-2000×50-blur

HOMMIKUSEMINAR: 01.06.2018 jõustuv uus autoveoseadus - suurenevad kohustused ja vastutus!

07.06.2018

Uus autoveoseadus jõustub 01.06.2018 ning sellega kaasnevad olulisemad muudatused, millega tuleb arvestada paljudel ettevõtetel.

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, logistika- ja transpordi valdkonna töötajad ning kõik teemast huvitatud.

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Jaak Kivisild

Jaak Kivisild

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) juhatuse liige ja Transring Tartu juhataja

Jaak Kivisild töötab Transring Tartu OÜ juhatuse liikmena.  Lisaks  põhitööle on ta ERAA nõukogu ja volikogu liige, AS Rain nõukogu liige, autojuhtide ametikoolituse ja ERAA ümarlaua korraldaja. Alates aastast 2006 on Jaak ka autojuhtide täiendkoolituse lektor.

Programm /

10.00 - 13.30

09.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00 – 12.00 Uus autoveoseadus ja teekasutustasu suurendavad ettevõtete kohustusi ja vastutust

 • Oluline ja uudne temaatika - saatja vastutus ja koormate paigutamise ning kinnitamise nõuded
 • Kellel on kohustus teekasutustasu tasuda?
 • Milliste veoautode eest teekasutustasu tuleb tasuda?
 • Millest sõltub teekasutustasu suurus?
 • Kus ja kuidas on võimalik teekasutustasu maksta?
 • Millal ja kuidas on võimalik taotleda teekasutustasu tagastamist?
 • Uus autoveoseadus (AutoVS) suurendab oluliselt autovedusid korraldavate ettevõtjate (vedajate) ja nende veokorraldajate vastutust
 • Millised rikkumised võivad autojuhile kaasa tuua aresti kohaldamise?
 • Uue AutoVS-ga täpsustatakse oma kulul autovedu korraldavatele ettevõtjatele kehtivaid nõudeid
 • Veose saatja vastutus ning kohustused uue seaduse kohaselt
 • Riigisiseste veosevedude dokumentatsioonist
 • Elektrooniliste veose saatedokumentide aktsepteerimisest

12.00– 12.15 Kohvipaus

12.15-13.30 Koolitus jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Asutus/ettevõte
no-icon
Postiaadress
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

07. juuni 2018 kell 10.00-13.30
(3,5 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, koolitustõendit elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 24.05. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee