X
Menu
X
colors-2000×50-blur

TEABEPÄEV: Uus andmekaitsemäärus kohalikele omavalitsuse asutuste töötajatele!

04.09.2018

Koolituspäeva eesmärgiks on süveneda uude Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusesse, mis toob kohalikele omavalitsustele suuri muudatusi isikuandmete kaitse valdkonnas. 

SIHTRÜHM: 

kohalike omavalitsuste töötajad, spetsialistid ja kohalike omavalitsuste allasutuste töötajad.

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Urmas Kukk

Urmas Kukk

Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Igapäevatöös advokaadibüroos spetsialiseerub Urmas lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele ka kohtumenetlusele, mistõttu võib Teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema nõustamisvaldkonda kuuluvad ka võlaõigus, karistusõigus ja perekonnaõigus.

Samuti on Urmas Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas  ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Programm /

10.00 - 14.00

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.00 Uus andmekaitsemäärus kohalike omavalitsuste asutuste töötajatele

  • Mis on isikuandmed ning mida tähendab isikuandmete töötlemine?
  • Millised on olulisemad muudatused ja uuendused uues andmekaitsemääruses?
  • Organisatsiooni toimimiseks vajalikud nõuded andmekaitseõiguses
  • Andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimine
  • Andmete kaardistamine
  • Õigus andmete kustutamisele ja ülekantavusele
  • Andmekaitsespetsialisti kompetentsid ning kohustused
  • Andmetöötlusprotsessid, andmekogud ja dokumendiregistrid
  • Rikkumised ja trahvid
  • Küsimused-vastused

12.00-12.30 Kohvipaus

12.30-14.00 Koolitus jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

04. september 2018 kell 10.00-14.00
(5 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 159 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale ja koolitustõendit.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 15.08. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee