X
Menu
X
colors-2000×50-blur

KOOLITUS: Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

18.10.2018

Koolituse eesmärk on tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega.

SIHTRÜHM: 

Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Elina Soomets

Elina Soomets

jurist-konsultant

Elina on jurist-konsultant, tööõiguse spetsialist pea 20-aastase kogemusega, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ asutajapartner. Oma tööelus on ta varasemalt olnud seotud avaliku sektori organisatsiooniga, kus ta vastutas õigusalase teenuse osutamise eest. Enne M.I.K.S konsultatsioonide meeskonna loomist oli viimased 4 aastat õigustalituse meeskonna juht. Ta arendas töösuhete ja sealhulgas töövaidluste valdkonda, nõustas, esindas organisatsiooni rahvusvahelistes projektides ja asutustes ning kohtus. Ühtlasi on Elina olnud aastaid õigusalaste ainete õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Programm /

13.00-15.00

12.30 – 13.00 Registreerimine ja tervituskohv

13.00 – 15.00 Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Lektor: Elina Soomets, jurist-konsultant

  • Muudatused töötervishoius ja tööohutuses, sh

- tervisekontroll

- töötajate juhendamine ja väljaõpe

- töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme, esmaabiandja koolitus

- esmaabi korraldus ettevõttes

- tööõnnetuste uurimine

- töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise tagajärjed

- halduskoormust tekitavate teavituste kaotamine

- uued kemikaalide piirnormid

- radoon töökeskkonnas

  • Võimalikud muudatused järgnevatel aastatel

- tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

- paindlikud töötegemise viisid, sh töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kaugtööl, paindlik tööaja korraldus

- kantserogeenid töökeskkonnas

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

18. oktoober 2018 kell 13.00-15.00
(2,5 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 06.10. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee