X
Menu
X
colors-2000×50-blur

KOOLITUS: Kuidas viia isikuandmete töötlemine kooskõlla uue seadusega?

06.11.2018

Koolitus keskendub 25.05.2018 jõustunud Euroopa Liidu ülese uue isikuandmete kaitse regulatsiooni rakendamisele Eesti ettevõtetes ja asutustes. 

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ning kõik teised juhid ning spetsialistid, kes oma tööülesannete täitmisel puutuvad kokku isikuandmete kogumise, säilitamise ning hävitamisega.

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Urmas Kukk

Urmas Kukk

Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Igapäevatöös advokaadibüroos spetsialiseerub Urmas lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele ka kohtumenetlusele, mistõttu võib Teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema nõustamisvaldkonda kuuluvad ka võlaõigus, karistusõigus ja perekonnaõigus.

Samuti on Urmas Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas  ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Programm /

10.00 - 15.15

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 12.00 Kuidas viia isikuandmete töötlemine kooskõlla uue seadusega?

Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, selle vormistamine
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti?
 • Andmekaitsespetsialisti ülesanded, peamised eksimused ülesannete määramisel
 • Andmekaitse mõjuhinnang – kes peab seda tegema ja kes võiks teha
 • Teave ja juurdepääs
 • Millal saab nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Töötlemistoimingute registreerimine (töötlemisülevaade)
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus
 • Sanktsioonid ja karistused uute nõuete rikkumisel
 • Meditsiinisektori, krediidiasutuste jt andmete töötlemise erisusi
 • Andmekaitse Inspektsiooni õiguste laiendamine võrreldes üldmäärusega

12.00– 12.45 Lõunapaus

12.45-13.45 Koolitus jätkub

13.45-14.00 Sirutuspaus

14.00-15.15 Koolitus jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

6. november 2018 kell 10.00-15.15
(6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km

Sooduspakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 20.10. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee