X
Menu
X
colors-2000×50-blur

KOOLITUS: KUIDAS AJAKOHASTADA ORGANISATSIOONI JUHENDEID JA KORDI UUE ANDMEKAITSEMÄÄRUSE JÕUSTUMISEST?

13.09.2018

Koolituse eesmärk on korrata üle olulised muudatused ning protsessid asutuste juhendite ja kordade uuendamisega. Samuti käsitleme selle kevade kõige aktuaalsemat teemat, GDPR-i ehk 25. mail jõustunud EL andmekaitsemäärust. Loengu käigus jagame sekretärile vajalikku infot ja kordame üle, millised muutused tema tööd uue määrusega seoses ees ootavad.

SIHTRÜHM: 

juhiabid, sekretärid, dokumendihaldurid ja arhivaarid

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Liivi Karpištšenko

Liivi Karpištšenko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

Liivi Karpištšenko on töötanud nii dokumendihalduse kui ka IT-valdkonnas. Praegu on tema tööks koordineerida asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arengut avalikus sektoris, toetades sellega avalike teenuste arengut.

Terje Mäesalu

Terje Mäesalu

praktik

Terje omab sotsiaalteaduste magistrikraadi, ta on kogemustega praktik, kellel on 16 aastat töökogemust Haridus- ja Teadusministeeriumis asjaajamise ja dokumendihalduse valdkonna juhtimises, teabehalduse korraldamises, mitme dokumendihaldusüsteemi juurutamises ja arendamises,dokumendihalduse juhiste ja dokumendiliikide protsessikirjelduste koostamises isikuandmete kaitse korraldamises. Lisaks omab ta kogemusi suuremahulise projekti juhtimisel, u. 70 asutuse dokumendihalduse konsolideerimisel, mille käigus mindi üle paberasjaajamiselt elektroonilisele dokumendihaldusele, võeti kasutusele ühtne dokumendihaldussüsteem ja ühtlustati valdkonna juhised. Terje on andnud sisendi erinevate infosüsteemide liidestamiseks dokumendihaldussüsteemiga, korraldanud arhiivitööd ning nõustanud asutusi nende ümberkorraldamisel või likvideerimisel ning nõustanud koole dokumendihalduse ja andmekaitse küsimustes. Samuti on ta pidanud loenguid dokumendihalduse ja dokumendihaldusüsteemide teemadel Tartu Ülikoolis infokorralduse õppekava rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tudengitele ning viinud Tartu Kutsehariduskeskuses läbi klienditeeninduse ning dokumentide haldamise ja arhiveerimise teemalisi koolitusi.

Programm /

10.00 - 15.30

9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00-11.30 Jõustunud EL andmekaitse määrus administratiivtöötajatele. Mis muutub?

Terje Mäesalu, praktik

11.30– 11.35 Sirutuspaus

11.35-13.00 Jõustunud EL andmekaitse määrus administratiivtöötajatele. Mis muutub? - jätkub

Terje Mäesalu, praktik

13.00-13.45 Lõunapaus

13.45-15.30 Asutuse juhendite ja kordade uuendamine seoses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste määrusega“ – kiirabi hilinejatele

Liivi Karpištšenko, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

13. september 2018 kell 10.00-15.30
(6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

 Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 01.09. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee