X
Menu
X
colors-2000×50-blur

KOOLITUS: Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakenduspraktika 

05.09.2018

Koolituse eesmärgiks on ülevaate andmine ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamisel ettetulevatest probleemidest. Vaatleme planeerimisseaduse kavandatavaid muudatusi, ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmist, mille tähtaeg on 01.01.2020 jpm.

SIHTRÜHM: 

linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid, juristid, maavalitsuste spetsialistid, riigiasutuste spetsialistid, kohalike omavalitsuste spetsialistid, ehitusettevõtete esindajad, kinnisvaraomanikud ja kõik teised huvilised.

MEETODID: 

loeng ja arutelu

Raul Keba

Raul Keba

advokaat

Raul Keba on COBALT Advokaadibüroo advokaat. Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus jm. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide- ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused.

Programm /

10.00 - 15.45

9.30 -10.00  Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine

  • Detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega
  • Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste menetlus
  • Muudatused planeerimisseaduses seoses haldusreformiga
  • Ehitise ja ehitamise praktilised küsimused
  • Ehitusteatise ja ehitusloa elektrooniline menetlus – lubade paljusus, riiklik järelevalve ehitusteatise menetluses
  • Ehitusprojekti muudatus vs uus ehitusluba
  • Lubade väljastamine kõrvaltingimustega, lubade kehtetuks tunnistamine
  • Kasutusteatise ja kasutusloa elektrooniline menetlus
  • Ebaseaduslike ehitiste seadustamine, vanade hoonete registrisse kandmise praktika (riigilõiv jm kulud)
  • Praktilisi näiteid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest kohtulahenditest

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45– 13.15 Koolituspäev jätkub

13.15 – 14.00 Lõunapaus

14.00– 15.45 Koolituspäev jätkub

 

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

5. september 2018 kell 10.00-15.45
(6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km

Sooduspakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal koolitustõendit

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, koolitustõendit elektrooniliselt.

 

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 04.05. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 6 77 5090 Mobiil: +372 51 92 5090  www.tkkk.ee