X
Menu
X
colors-2000×50-blur

KOOLITUS: ARGUMENTEERIMISE JA MÕJUTAMISE OSKUSED

17.10.2018

Koolitusel keskendutakse avaliku esinemise mõjujõudu suurendavatele teguritele nagu argumenteerimine ja mõjutamine. Räägitakse argumenteerimise põhialustest ja oma mõtete esitamisest argumentide kujul. Koolituse käigus omandate praktilisi oskusi igapäevase ametialase suhtlemise sisukamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks. Teadmised argumendiõpetusest võimaldavad algatada sisulisi diskussioone ning olla edukam avalikel esinemistel.

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete ja asutuste juhid, personalijuhid, keskastmejuhid ning kõik teised teemast huvitatud.

MEETODID: 

loeng, arutelud ja praktilised harjutused

Janek Tuttar

Janek Tuttar

LEKTOR

Janek Tuttar on kodulehe AvalikEsinemine.net autor ja omanik. Muude tegemiste hulgas kirjutab aeg-ajalt veel ka ajalehe Äripäeva portaalidele avaliku esinemise teemadel. Alates 2007. aasta kevadest on ta seotud Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor (endine Mainori Kõrgkool), kus õpetab avaliku esinemise, suulise eneseväljenduse ja ajajuhtimise aineid. Omab sotsiaalteaduste magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimise erialal. Silmaringi laiendamise ja uute teadmiste saamise otsinguil on käinud ka piiri taga erinevatel täiendkoolitustel (Taanis, Soomes, USA-s, Saksamaal ja Lätis). Tema avaliku esinemise koolitustel on käinud erineva taustaga inimesed paljudest erinevatest ettevõtetest (LHV Pank, Tallink, SEB Pank, Swedbank, ERGO kindlustus jne.)

Programm /

10.00 - 17.00

9.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 12.00  Argumenteerimise-ja mõjutamise tehnika

Lektor: Janek Tuttar, koolitaja 

  • Peamised inimeste vahelised suhtlustõkked ja põhjused, miks sind ei kuulata.
  • Argumenteerimine ja oma väidete põhjendamine. Induktiivne versus deduktiivne. Mida teha vastuargumentidega?

12.00 – 12.45 Lõunapaus

12.45 – 14.15 Koolitus jätkub

Lektor: Janek Tuttar, koolitaja

  • Mõjutamise protsess ja selle komponendid.

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 16.00 Koolitus jätkub

Lektor: Janek Tuttar, koolitaja

  • Efektiivsed ja ebaefektiivsed strateegiad teiste mõjutamiseks. Usutavuse peamised võtmemuutujad.

16.00 – 16.10 Sirutuspaus

16.10 – 17.00 Koolitus jätkub

Lektor: Janek Tuttar, koolitaja

  • Usutavuse tõkked. Usutavuse suurendamine.


NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänav
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

17. oktoober 2018 kell 10.00-17.00
(8 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km

Sooduspakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 05.10. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee