X
Menu
X

23.05.19 -TEABEPÄEV: 365 päeva andmekaitsereformist- väljakutsed ja parim praktika!

colors-2000×50-blur


23.05.2019


TEABEPÄEV: 365 päeva andmekaitsereformist- väljakutsed ja parim praktika!

Konverents keskendub andmekaitsereformile, ennekõike ELi isikuandmete kaitse üldmääruse Eesti riigisisese rakendamisega seotud kõige olulisematele küsimustele. Konverents on hea võimalus saada praktilist kasu aruteludest, mis toimuvad töötubades valdkondade kaupa.

Konverentsipäeva modereerib advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Kukk.

SIHTRÜHM: ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ning keskastmejuhid ning spetsialistid, kes oma tööülesannete täitmisel puutuvad kokku isikuandmete kogumise, säilitamise ning hävitamisega.
MEETODID: loengud ja arutelud
 

Konverents 
23.05.2019 kell 10.00-16.30

09.30 – 09.55 Registreerimine ja hommikukohv

09.55 – 10.00 Konverentsi avasõnad - Urmas Kukk, konverentsi moderaator

10.00 – 10.40 365 päeva EL andmekaitsereformist- kuidas on läinud ja mis on veel ees? - Lektor: Marii-Liis Makara, Justiitsministeeriumi Avaliku õiguse talituse nõunik

10.40 – 12.00 Kaitset vajavate isikuandmete välja selgitamine organisatsioonis ja andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamine. - Lektor: Kristina Viznovitš, Advokaadibüroo LMP jurist

12.00 – 13.00 Lõunapaus

13.00 – 14.30 TÖÖTOAD (valida on võimalik üks töötuba osalemiseks)

I TÖÖTUBA
– Andmekaitse üldmäärus personalitöös: räägime, kuidas uus andmekaitse üldmäärus (GDPR) mõjutab personali- ja palgaarvestust ning jagame praktilisi soovitusi - Lektor: Alice Salumets, advokaat, Rödl & Partner advokaadibüroo

II TÖÖTUBA – Andmekaitse üldmäärus turundus- ja müügitöös- ettekanne hõlmab laia teemaringi, sh nõusoleku küsimist, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust jt olulisi küsimusi  - Lektor: Andres Ojaver, isikuandmete kaitse ekspert

III TÖÖTUBA –  Andmekaitse määrus bürootöös- Andmete töötlemine ja säilitamine andmekaitsereformi kohaselt - Lektor: Maila Kukk, arhiivindusspetsialist

14.30 – 14.45 Kohvipaus 

14.45 – 16.15 Andmekaitse üldmääruse rakendusaktid. - Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat

16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine - Urmas Kukk, konverentsi moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi sisus ja korralduses!

 

Konverentsi esinejad

Urmas Kukk
vandeadvokaat

vandeadvokaat

Hannes Hermaküla on vabakutseline ajakirjanik. Tele- ja raadiosaadete põhiteemadeks on pereelu, õppimine ja enesearendamine. Lisaks on ta PREP paarisuhte koolituse koolitaja ning õhtujuht.

Maila Kukk
arhiivindusspetsialist

arhiivindusspetsialist

Maila Kukk on arhiivindusspetsialist, pikaajalise erialase töökogemusega nii eraettevõtetes kui ka avaliku sektori asutustes. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse magistriõppe ja omab arhivaari kutsetunnistust.

Kristina Viznovitš
jurist

jurist

Kristina Viznovitš on andmekaitsele ja IT-õigusele spetsialiseerunud jurist. Kristina Viznovitš osutab andmekaitse spetsialisti teenust koostöös Krabu Grupiga: konsulteerib ja koolitab ettevõtteid andmekaitse teemadel, viib läbi isikuandmete kaitse audite ja riskianalüüse ning selgitab vajalikke muudatusi, koostab ja uuendab isikuandmete töötlemist ja -kaitset reguleerivaid dokumente. Kristina Viznovitš on nõustanud ka erinevaid alustavaid ettevõtted ja start-up’e ning koostanud õiguslikke dokumente, et aidata uutel ettevõtetel siseneda turule ning maandada õiguslikke riske. Ta on õigusteaduse magister, spetsialiseerumisega infotehnoloogia õigusele.

Marii-Liis Makara

Justiitsministeeriumi Avaliku õiguse talituse nõunik

Andres Ojaver
isikuandmete kaitse ekspert

isikuandmete kaitse ekspert

Andres on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud juba 7 aastat. Varasemalt töötas ta Andmekaitse Inspektsioonis järelevalvedirektorina nii Eesti kui ka Euroopa Liidu suunal. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas tähendab see igapäevaselt vedada projekti, millega rakendatakse täiendavaid isikuandmete kaitse nõudeid uue määruse kontekstis.

Alice Salumets
Rödl & Partner advokaadibüroo advokaat

Rödl & Partner advokaadibüroo advokaat

 
""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

23. mai 2019 kell 10.00-16.30

Toimumiskoht:
Hestia hotell Euroopa, Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 139 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

 

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 12.05 Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 www.tkkk.ee