X
Menu
X

14.05.19 – TEABEPÄEV: Kuidas psühhosotsiaalsed riskid mõjutavad töötaja vaimset ja füüsilist tervist?

colors-2000×50-blur

TEABEPÄEV: Kuidas psühhosotsiaalsed riskid mõjutavad töötaja vaimset ja füüsilist tervist?

14.05.2019

Eesmärk: Anda tööandjate esindajatele ülevaade, millist kasu saavad ettevõtted selle aasta jaanuarist jõustunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusest, mis tõi neile kaasa kohustuse kaardistada ja vähendada psühhosotsiaalseid ohutegureid. Samuti räägime, millised on peamised riskid ja kahju, kui neid nõudeid eiratakse.

SIHTRÜHM: 

Kõik töötervishoiust ning tööohutuse teemadest huvitunud juhid ja keskastme juhid, samuti personalitöötajad, töökeskkonnaspetsialistid, tööinspektorid nii ettevõtetest kui ka asutustest.

MEETODID: 

loengud ja arutelud

Tambet Toomela

Tambet Toomela

advokaadibüroo Eversheds Suhterland partner

Dr Mihkel Mardna on Eestis enim tunnustatud ortopeede ning artroskoopia– ja sporditraumatoloogia spetsialiste. Lisaks kuulub ta organisatsiooni ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), mille aktiivliige on ta alates 2002. aastast. Dr Mardna on tuntud veel kui Eesti profisportlaste spordiarst ja nõustaja.

Monika Loit-Kilgas

Monika Loit-Kilgas

Psühholoog-koolitaja

Monika Loit-Kilgas on lõpetanud 1975. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Täiendanud end pere- ja gestaltteraapias, muusika-ja kunstiteraapias, Adleri individuaalpsühholoogias ja paarinõustamises, Jungi analüütilises psühholoogias ja liivateraapias ning vabastava hingamise valdkonnas. Ta on töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Alates 2001. aastast on ta viinud läbi Eesti Punases Ristis psühholoogilise esmaabi kursusi, tegelenud juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi- ja tervise- ning kriisipsühholoogiaalase koolitusega MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi juurde loodud Erakoolis OONÜKS. Aastatel 2011-2013 on läbi viinud stressijuhtimisalaseid koolitusi ESF pilootprojekti “Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas” raames ning mitmetes teistes Eesti maakondade tervist edendavates ettevõtetes.

Programm /

10.00-16.00

9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00 – 10.45 Mida peab ettevõte teadma psühhosotsiaalsetest ohuteguritest?
Lektor: Tambet Toomela,
 advokaadibüroo Eversheds Suhterland partner

10.45 – 12.00 Riskianalüüs – töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohuteguritest tuleneva ohu hindamine töötaja tervisele
Lektor: Karin Reinhold
, Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor

12.00 – 12.45 Lõunapaus

12.45 – 14.15 Psühhosotsiaalsed ohutegurid kui töökeskkonna stressifaktorid
Lektor: Monika Loit-Kilgas, 
Psühholoog-koolitaja

  • Psühholoogiliste ja psühhosotsaalsete ohutegurite erinevad väljendusvormid töökeskkonnas
  • Mõju organisatsioonile ja indiviidile

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30-16.00 Kas ja kuidas peaks juht suutma anda töötajale psühholoogilist esmaabi?
Lektor: Hannes Kuhlbach, 
kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

  • Kuidas juht peaks käituma, kui tööle naaseb töötaja, kes oli ära tõsiste terviseprobleemide tõttu?
  • Kas kriisis olnud töötajal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla?
  • Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?
  • Näiteid lihtsatest tööstressi leevendamise võtetest töötajaskonna tervise säästmiseks.

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

Hannes Kuhlbach

Hannes Kuhlbach

kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Hannes Kuhlbach on kliiniline psühholoog ja praktiseeriv terapeut. Tegusa elu jooksul on ta olnud erinevates ametites avalikus sektoris, kinnisvaraäris, suhtekorralduses ja panganduses. Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki teda oma tänastes tegevustes. Ettevõtted, organisatsioonid, seltsid jne on kõik inimeste koostegutsemist hõlbustamaks loodud virtuaalstruktuurid, kus Inimene läheb pahatihti kaduma. Kui inimene kaldub ise ennast ära kaotama, on hea, kui tal keegi abiks kuulamas, mõtlemas ja mõistmas on. Me kõik vajame kedagi. Me kõik suudame olemas olles aidata. Efektiivse(ma)ks aitamiseks on tarvis ka teadmisi, mille omandamine võikski olla tähendusrikka ja õnneliku elu üks komponent.

Karin Reinhold

Karin Reinhold

Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Karin Reinhold töötab Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor.  2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogiaalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning  kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

14. mai 2019 kell 10.00-16.00
(6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht:
Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 139 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 01.05. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 tkkk.ee