X
Menu
X

PARTNERITELE

Pakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:


Loengute pidamine

Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.

Reklaam ja turundus

Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.

Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage kontakt@tkkk.ee

Meeldivat koostööd soovides

TK Koolituskeskus