X
Menu
X

28.01.2016


TÖÖÕIGUSE TEABEPÄEV 2016

TÖÖÕIGUSE TEABEPÄEV 2016 toob teieni viie arvamusliidri ja valdkonna absoluutse tipptegija nägemuse tööõiguses toimuvatest muudatustest, suundadest ning probleemidest. Iga sessiooni lõpus on osalejatel võimalik esitada esinejatele küsimusi ja osaleda aruteludes. Külalisesinejad toovad päeva tööõigusega kaasnevaid põnevaid teemasid, mis laiendavad silmaringi ja on olulised tervikust ülevaate saamiseks.

SIHTRÜHM: ootame kõiki tööandjate esindajaid, sh ettevõtete juhte, personalitöötajaid, raamatupidajad, juriste ja teisi juhte ning spetsialiste, kes soovivad saada ühe päevaga ülevaadet tööõiguse valdkonna muudatustest ja olulisemast kohtupraktikast ning soovitusi 2016. aastal pädevalt tegutsemiseks.
MEETODID: loengud ja arutelud
 

TEABEPÄEVA kava

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.05 Teabepäeva sissejuhatus Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ tegevjuht ja praktik. Tööõiguspäeva moderaator

10.05 – 10.45 TEABEPÄEVA I OSA - Tööõiguse trendid 2016 Heli Raidve, Tööõigusabi juhataja

10.45 – 11.30 Kas töölepingu seadus piirab või on tõhusaks tööriistaks? Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ juhataja ja jurist

Muuhulgas saate ettekandest teada:
    •    Kuidas nii mõnigi töölepingu seaduse „ei“ saab teistsuguse lähenemise korral hoopis „jah“ tähenduse.
    •    Et seadusega tööandjale peale pandud kohustusi on võimalik muuta viimasele kasulikeks tööriistadeks.
    •    Et õigeaegne reageerimine ja protseduurireeglitest kinnipidamine võimaldab enamasti panna teist poolt vastutama.

11.30 – 11.40 Sirutuspaus

11.40 – 13.15 TEABEPÄEVA II OSA - Kuidas ennetada TVKsse/kohtusse sattumist ja kuidas olla vaidlustes edukas? Loengud, arutelud, diskussioon. Nõuandeid jagavad Tiina Leosk, Leoski Tööõigusabi juhatuse liige, koolitaja ning Thea Rohtla, Rohtla Law Office juhataja, jurist.

13.15 – 14.00 Lõunapaus

14.00 – 15.30 TEABEPÄEVA III OSA - Olulised tööõigusega kaasnevad väljakutsed 2016. aastal. Loengud, arutelu, diskussioon. Mida on vaja teada isikuandmete kaitsest töösuhetes? Pirkko-Liis Harkmaa, Advokaadibüroo COBALT partner ja vandeadvokaat. Võrdõiguslikkus, sealhulgas töösuhetes, Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Loengu käigus puudutame töötajate isikuandmetega seotud olulisemaid küsimusi, toome välja sagedasemad eksimused isikuandmete töötlemisel ja anname tööandjatele näpunäiteid, kuidas töötajate isikuandmetega korrektselt ringi käia.

15.30 – 16.15 Tööandja tööstress - kas müüt või tegelikkus? Taimi Elenurm, tööpsühholoog

Muuhulgas saate ettekandest teada:
•       Kas ja kuivõrd muretsevad tööandjad tööstressi pärast.
•       Miks on tööstressi ja seda põhjustavate psühho-sotsiaalsete riskidega tegelemine töökeskkonnas kasvav trend.
•       Kuidas on tööandja ja töötaja tööstress seotud ja miks on vaja sellega üha enam tegelda.
•       Kuidas erinevad vastutaja ja täitja tööstress.
•       Mis on tööandjate tööpingete peamisteks põhjusteks,  millal  on pinget liiga palju ja kuidas see endast märku annab.
•       Personaalseid ja kollegiaalseid võtteid tööandjate  tööstressi leevendamiseks.

16.15 – 16.30 Teabepäeva lõpetamine Tiit Kruusalu, moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

 

Teabepäeva esinejad

Tiit Kruusalu

METI personaliabi OÜ tegevjuht ja personalitöö praktik

Tiit Kruusalu on tegelenud personalitööga alates 1995. aastast. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus. Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast.

Thea Rohtla

Rohtla Law Office juhataja, jurist

Juristi diplomi sai Thea Rohtla Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamisel 1986. aastal. Tööõigusele pühendus 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa (praeguse Põhja Inspektsiooni) ühte töövaidluskomisjonidest, üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Omanimelist bürood juhib 2012. aasta veebruarist; 2014.a. kevadest teeb koostööd Heli Raidve Tööõigusabi OÜ-ga. Thea on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning hinnatud lektor tööõiguse alal.

Heli Raidve

Tööõigusabi juhataja

Heli Raidve ühendab edukalt tööõiguse teooria ja praktika. Tema kolm põhitegevusala on omanimelise tööõigusbüroo jurist ja juhataja, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ning EAS ärimentorprogrammi mentor. Ta on 12 tööõigust käsitleva raamatu (sh rahvusvaheliste väljaannete) autor või kaasautor ja kirjutanud tööõigusest sadu artikleid. Igapäevaselt nõustab ja koolitab Heli tööandjaid tööõiguse teemadel juba 18ndat aastat. Heli Raidve kui lektori tugevuseks on pikaajaline kogemus, mille tulemusena on tema koolitused ja soovitused hästi praktilised.

Tiina Leosk

Leoski Tööõigusabi juhatuse liige, koolitaja

Alates 2009. aastast on Tiina Leosk OÜ Leoski Tööõigusabi juhatuse liige ja koolitaja. Ta on kutseline andragoog - IV tase (täiskasvanute koolitaja 7 tase) ning ta omab 10 aastat töökogemust juhtimises sh personali- ja koolitus valdkonnas (suurettevõte AS Dolphin). Tiina omab täiskasvanute koolitamise kogemust juba 21 aastat (aastast 1993) ja lõpetanud on ta Audentese Ülikooli - ärikorralduse BA, spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Alates 2008 on Tiina Lõuna regiooni töövaidluskomisjonides kaasistuja. Samuti on ta alustavate ettevõtjate mentor Tartu Ärinõuandlas; Ajujahi tiimidel ja ka TÜ ettevõtlust õppivate üliõpilaste mentor.

Pirkko-Liis Harkmaa

Advokaadibüroo COBALT partner ja vandeadvokaat

Advokaadibüroo COBALT OÜ partner Pirkko-Liis Harkmaa on lõpetanud Tartu Ülikooli aastal 1997 ning Georgia Ülikooli USA-s aastal 1998. Advokaadibüroos COBALT OÜ (endise nimega LAWIN) töötab Pirkko-Liis aastast 1997 ning on tööõiguse valdkonna õppejõud Tartu Ülikoolis aastast 2008. Samuti on ta Euroopa Tööõiguse advokaatide Assotsiatsiooni juhatuse liige ning maailma juhtiva sõltumatute advokaadibüroode assotsiatsiooni Lex Mundi tööõiguse töögrupi liige.

Taimi Elenurm

tööpsühholoog

Taimi Elenurm on hariduselt psühholoog (LRÜ, 1976) ja personalijuht-ärikorraldaja (TTÜ 2004) ning täiendanud end loovteraapiate (TLÜ), psühholoogilise nõustamise ja lahenduskeskse teraapia (TLÜ, TTÜ), psühhodraama (Tallinna Psühhodraama Kool), gestaaltteraapia (Gis-International), tervisekasvatuse ja tervisedenduse (TLÜ, Eesti Tervisekasvatuse Keskus) ning personalitöö valdkondades (PARE). Samuti on ta sertifitseeritud superviisor ja coach (Tallinna Ülikool, Der Rote Faden 2006) ning loovterapeutide ja supervisiooni-õpilaste õppesuperviisor. Töötanud on Taimi teaduri, lektori ja koolitajana (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Üikool, EEK Mainor), personalijuhina (Eesti Ehitus AS, Tallinna Sadam AS) ja tööpsühholoogina (Interest Marketing OÜ). Taimi on Tervise Arengu Instituudi, Tööinspektsiooni ja Töötukassa koostööpartner tervisedenduses ja tööpsühholoogias ning tal on personalijuhi V taseme kutsetunnistus. Ta on ka Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Assotsisatsooni ning Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige.

 
[formcraft id='48']

Toimumisaeg: 

28. jaanuar 2016 kell 10.00-16.30
(7 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km

Sooduspakett a` 159 €+km

Tavapaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal koolitustõendit

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, koolitustõendit elektrooniliselt.

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 18.01. Hilisemal loobumisel või teatamata jätmisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 www.tkkk.ee