X
Menu
X
colors-2000×50-blur


29.08.2018


TEABEPÄEV: ÜKS AASTA UUT RIIGIHANGETE SEADUST- ÕPPETUNNID JA TULEVIK!

Täpselt üks aasta pärast uue riigihangete seaduse kehtima hakkamist kutsume taas kokku kõik selle valdkonna huvilised - nii hankijate kui ka pakkujate esindajad, juristid, juhid ja spetsialistid, et koos valdkonna tipplektoritega analüüsida uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihangete maastikul. Praktilisel konverentsipäeval anname osalejatele soovitusi enamlevinud vigade vältimiseks ning oma õiguste kaitsmiseks.

SIHTRÜHM: riigi, KOV ja ettevõtete vastutavad spetsialistid, hankespetsialistid, tegevjuhid, juristid,  advokaadid, sisekontrollijuhid ja teised huvilised
MEETODID: loengud ja arutelud
 

Konverents 
29.08.2018 kell 10.00-16.45

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.05 Konverentsi avasõnad - Tom Annikve, E-riigi Akaademia õigus- ja avalike hangete konsultant, moderaator

10.05 – 11.10 UUS RHS - kuidas on läinud? - Lektor: Marko Mehilane, Advokaadibüroo Entsik & Partnerid vandeadvokaat

11.10 – 12.00 Pakkumuse vastavuse kontroll, selgituste küsimine ja täiendavate andmete esitamise võimalused- Lektor: Gea Vendel, Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

12.00 – 13.00 Lõunapaus

13.00 – 13.45 Paindlikud võimalused hankelepingu muutmiseks - Lektor: Raiko Lipstok, Advokaadibüroo Eversheds Sutherland vandeadvokaat

13.45 – 14.30 Pakkuja kogemus riigihangetel - Lektor: Veiko Pärlin, Nordecon AS juht

14.30 – 14.45 Kohvipaus 

14.45 – 15.30 VAKO praktika - Lektor: Kristiina Kaarna, Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskuse hankejuht

15.30 – 16.15 Hankemenetlusest kõrvaldamine, heastamine ja hankelepingu rikkumine - Lektor: Priit Lember, Advokaadibüroo Derling vandeadvokaat

16.15 – 16.35 Keskkonnahoidlikud riigihanked Eesti maastikul - Lektor: Karen Silts, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse peaspetsialist

16.35 – 16.45 Konverentsi lõpetamine - Tom Annikve, konverentsi moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi sisus ja korralduses!

 

Konverentsi esinejad

Tom Annikve
E-riigi Akadeemia õigus- ja avalike hangete konsultant

E-riigi Akadeemia õigus- ja avalike hangete konsultant

Tom Annikve on E-riigi Akadeemia õigus- ja avalike hangete konsultant. Ta on töötanud riigihangete ameti peadirektori asetäitjana. Tom on Eesti Riigihangete Keskuse ja Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu juhatuse liige ja  õigusbüroo Eurohelp tegevjuht. Tomil on õigus-, hanke- ja ettevõtluskonsultandina töötamise kogemus mitmetes Euroopa Liidu ja teiste rahvusvahelistes projektides Albanias, Kosovos, Kasahstanis, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas. Tom omab TTÜ MA kraadi elektroonika erialal, Tartu Ülikooli BA kraadi õigusteaduses ning MBA kraadi  finants- ja personalijuhtimises.

Kristiina Kaarna
Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus hankejuht

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus hankejuht

Kristiina Kaarna on uue riigihangete seaduse üks autoreid. Ta on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor.

 
Marko Mehilane
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid vandeadvokaat<br>

Advokaadibüroo Entsik & Partnerid vandeadvokaat

Vandeadvokaat Marko Mehilane tegeleb süvendatult riigihangete temaatikaga. Ta on muuhulgas osalenud Eesti suurimate riigihangete ettevalmistamisel. Samuti on Markol enam kui 10 aastane kogemustepagas hankevaidlustes nii hankijate kui pakkujate poolel. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´sWhoLegal” on Markot korduvalt soovitanud hankejuristina Eestis.

Karen Silts

Keskkonnaministeerium keskkonnakorralduse peaspetsialist

Veiko Pärlin
Nordecon AS hanekjuht

Nordecon AS hanekjuht

Veiko Pärlin hakkas riigihangete teemadega tegelema hankija rollis alates 2002 aastast töötades Kaitseministeeriumis erinevatel infrastruktuuri osakonna ametikohtadele. Alates 2008-st aastast suundusin ta Nordecon AS-i ja on jätkunud igapäevaselt riigihangete valdkonna teemadega tegelemine pakkuja rollis juhtides hankeosakonda Nordecon AS-is. Veiko esindab Nordecon AS-i hangete menetluses tehingute ja toimingute tegemisel, asjaajamisel ja vaidlustes, sealhulgas tegutseb ta pakkuja ametliku esindajana, esitab ja allkirjastab taotlusi ja pakkumusi ning muid hankemenetlusega seotud dokumente, ta võtab vastu hankemenetlusega seotud dokumente, suhtleb hankijatega, hankemenetluse osalistega ja õiguskaitseinstitutsioonidega.

Raiko Lipstok
Advokaadibüroo Eversheds Sutherland vandeadvokaat

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland vandeadvokaat

Partner ja vandeadvokaat Raiko Lipstok juhib advokaadibüroos kohtuvaidluste ja konfliktilahenduse valdkonda ning tal on ulatuslik kogemus klientide esindamisel nii kohtuvälistes kui ka kohtuvaidlustes. Lisaks on Raikol pikaaegne kogemus riigihangetega seotud küsimustes omades kogemusi nii hankijate nõustamises kui ka pakkujate esindamisel. Samuti on ta kogenud nõustaja riigihangete alastes vaidlustes. Ta on olnud ka lektor mitmetel riigihanke teemalistel koolitustel. Raiko pädevust vaidluste lahendamisel on tunnustanud rahvusvaheline õigusturu ülevaateid koostav väljaanne Chambers Europe

Priit Lember
Advokaadibüroo Derling vandeadvokaat

Advokaadibüroo Derling vandeadvokaat

Advokaadibüroo Derling vandeadvokaat Priit Lember omab pikaajalist kogemust erinevate tsiviil- ja haldusvaidluste lahendamisel, klientide nõustamisel ja esindamisel riigihangete läbiviimisel ning vaidlustamisel. Priit on 2017. aastal ilmunud raamatu „Riigihanked. 1. septembril 2017 jõustunud riigihangete seaduse praktilised juhised ja selgitused“ kaasautor

Gea Vendel
Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

Gea on suure kogemustepagasiga ekspert riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Nõustades igapäevaselt nii hankijaid kui pakkujaid, on Gea omandanud laialdased teadmised mh lepinguõiguse, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, keskkonna- ja energiaõiguse, transpordiõiguse ja paljude muude valdkondade rakendamises. Gea on nõustanud hankijaid ka kontsessioonide andmisel ning avaliku ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Riigihangete korraldamisel on ta abiks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Gea on edukalt esindanud kliente nii riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtutes, järelevalvemenetluses kui ka struktuuritoetuste menetlustes.

Vt pikemalt http://www.rask.ee/inimene/gea-vendel/.

 
""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Arve saaja nimi
no-icon
Tänava nimi
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

29. august 2018 kell 10.00-16.45

Toimumiskoht:
Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 139 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

 

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 09.08. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 www.tkkk.ee