X
Menu
X
colors-2000×50-blur


24.05.2018


ANDMEKAITSE KONVERENTS

25.05.2018 jõustub Euroopa Liidu ülene, pea 100 lk pikk regulatsioon, mis toob ettevõtetele ja asutustele kaasa suuri muudatusi isikuandmete kaitse valdkonnas. Uue määruse jõustumisele eelneval päeval toome teieni kuus olulisemat teemat mahukatest muudatustest seadusandjate ja praktikute silme läbi. Kõik teie küsimused saavad samuti vastused!

SIHTRÜHM: ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ning kõik teised juhid ning spetsialistid, kes oma tööülesannete täitmisel puutuvad kokku isikuandmete kogumise, säilitamise ning hävitamisega.
MEETODID: loengud ja arutelud
 

Konverents 
24.05.2018 kell 10.00-16.30

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.05 Konverentsi avasõnad - Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat ja konverentsi moderaator

10.05 – 10.40 Isikuandmetekaitse seaduse rakendus ja vajalikkus? - Lektor: Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi nõunik

10.40 – 11.20 Isikuandmete töötlemine töösuhetes ja uued nõuded - Lektor: Merle Erikson, Tartu Ülikooli tööõiguse professor

11.20 – 12.05 Millistes organistatsioonides peab töötama andmekaitsespetsialist ning millised on tema kohustused alates 2018. aastast? - Lektor: Toomas Mõttus, Primend OÜ juhataja

12.05 – 13.05 Lõunapaus

13.05 – 13.45 Kuidas tagada klientidele õigust olla unustatud? - Lektor: Valdo Praust, FocusIT partner

13.45 – 14.30 Võimalikud probleemid ja raskused uue andmekaitsereformi näol ettevõtte tegevuses - Lektor: Katre Kuklase, Eesti Haigekassa infoturbejuht

14.30 – 14.45 Kohvipaus 

14.45 – 16.15 Isikuandmete kaitse seaduse täiendused/täpsustused võrreldes üldmäärusega - Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat

16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine - Urmas Kukk, konverentsi moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi sisus ja korralduses!

 

Konverentsi esinejad

Urmas Kukk
Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat

Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat

Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Advokaadibüroos on Urmas lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele spetsialiseerunud kohtumenetlusele – Urmas võib Teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema nõustamisvaldkonda kuuluvad ka võlaõigus, karistusõigus ja perekonnaõigus.
Urmas on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.
Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal.

Valdo Praust

FocusIT partner

Partner, infoturbeekspert.
Isikuandmete kaitse, krüptograafia, ISKE

Merle Erikson
Tartu Ülikooli tööõiguse professor<br>

Tartu Ülikooli tööõiguse professor

Merle Erikson on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2001. aastal ja alates 2011. aastast töötab ta samas tööõiguse professorina. Merle peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline, EL-i ja Eesti tööõigus ning EL-i sotsiaalpoliitika. Merle on avaldanud üle 70 publikatsiooni ning osalenud kümnetes rahvusvahelistes ja Eestisisestes uurimisprojektides. Merle on läbi viinud hulgaliselt koolitusi Eesti tööõiguse teemadel.

Katre Kuklase

Eesti Haigekassa, 
Infoturbejuht

Sander Põllumäe

Justiitsministeeriumi nõunik

Toomas Mõttus
Primend OÜ juhataja

Primend OÜ juhataja

Toomas Mõttus on Primend tegevjuht ja koolitaja.

 
""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimiosaleja nr.1
no-icon
Ametosaleja nr.1
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.2
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.3
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.4
no-icon
Amet
no-icon
Ees- ja prekonnanimiosaleja nr.5
no-icon
Amet
no-icon
Arve saaja andmed
Asutus/ettevõte
no-icon
Postiaadress
no-icon
Indeks ja linn
no-icon
Maakond
no-icon
Kontaktisikkui erineb osalejatest
no-icon
Kontaktisiku telefon
no-icon
Lisainformatsioon ja/või küsimused
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

24. mai 2018 kell 10.00-16.30

Toimumiskoht:
Tallinn

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 139 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, lõunasööki, paberkandjal koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

 

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 04.05. Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 www.tkkk.ee