X
Menu
X
colors-2000×50-blur


06.03.2019


LÕUNA- EESTI TÖÖTERVISE ja PSÜHHOLOOGIAKONVERENTS: Kuidas rakendada tööstress edukuse vankri ette?

Konverentsi eesmärgiks on anda vastused küsimustele, kuidas luua töökirg ja kuidas pühenduda oma tööle nii, et säiliks töörõõm ning vaimne tervis.

Konverentsipäeva modereerib Ambromed Kliiniku psühholoog ja koolitaja Jorgen Matsi.

SIHTRÜHM: Ettevõtte ja asutuse juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, meditsiinitöötajad ning teised spetsialistid, kes peavad oluliseks tervise- ja psühholoogiateemade tundmaõppimist ja nende üle arutlemist
MEETODID: loengud ja arutelud
 

Konverents 
06.03.2019 kell 10.00-16.30

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.10 Konverentsi avasõnad - Jorgen Matsi, konverentsi moderaator

10.10 – 11.10 Saavutussõltuvus – edasiviiv jõud või võõrutusravi eeldav probleem? - Lektor: Kätlin Konstabel, psühholoog ja terapeut

11.10 – 12.00 Rööprähklemine töökohal - Lektor: Jaanus Harro, psühholoog ja Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor

12.00 – 13.00 Lõunapaus

13.00 – 13.45 Juhi targalt enda emotsioone- Lektor: Marika Paaver, MTÜ Teadveloleku labor psühhoterapeut ja kliiniline psühholoo 

13.45 – 14.30 Kuidas saavutada töökirg ehk kas me töötame sügamega? - Lektor: Liina Randmann, Tallinna Tehnikaülikooli lektor

14.30 – 14.45 Kohvipaus 

14.45 – 15.30 Kuidas efektiivselt laiskusest lahti saada? - Lektor: Jorgen Matsi, treener ja psühholoog

15.30 – 16.20 Kuidas suhelda sotsiaalse kiskjaga - Lektor: Jaanus Kangur, Kangur Koolitusteenused OÜ juhataja

16.20 – 16.30 Konverentsi lõpetamine - Jorgen Matsi, konverentsi moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi sisus ja korralduses!

 

Konverentsi esinejad

Jorgen Matsi
Psühholoog ja treener

Psühholoog ja treener

Hannes Hermaküla on vabakutseline ajakirjanik. Tele- ja raadiosaadete põhiteemadeks on pereelu, õppimine ja enesearendamine. Lisaks on ta PREP paarisuhte koolituse koolitaja ning õhtujuht.

Kätlin Konstabel
psühholoog ja terapeut

psühholoog ja terapeut

Liina Randmann
Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Liina Randmann omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja töötab Tallinna Tehnikaülikoolis õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktori kraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Taru Ülikoolis psühholoogia eriala, omades magistrikraadi psühholoogias ja on omandanud õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö- ja organisatsiooni psühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö- ja organisatsiooni psühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja oodatud esineja konverentsidel.

Marika Paaver

MTÜ Teadveloleku labor psühhoterapeut ja kliiniline psühholoog

Jaanus Harro

psühholoog ja Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor

Jaanus Harro on psühhofarmakoloog ja käitumise regulatsioonimehhanismide uurija. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal, oli meditsiinikandidaat 1990. aastal ning kaitsnud meditsiiniteaduste doktori kraadi 1993. aastal Uppsala Ülikoolis. Aastail 1989–1993 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna teadur ja vanemteadur. Aastal 1994 sai ta farmakoloogia instituudi ning 1996 tervishoiu instituudi erakorraliseks professoriks. Alates 1998. aastast on Jaanus Harro Sotsiaal- ja haridusteaduskonna, psühholoogis instituudi, psühhofüsioloogia õppetooli professor. J. Harro on hinnatud teadur nii psühhobioloogia kui ka psühhofarmakoloogia erialadel.

Jaanus Kangur
Kangur Koolitusteenused OÜ juhataja

Kangur Koolitusteenused OÜ juhataja

Jaanus Kangur on viimased 16 aastat tegutsenud koolitaja ja lektorina. Ta on koolitanud enam kui 20000 inimest väga erinevatest ettevõtetest ja valdkondadest. Samuti on ta pidanud loenguid Kieli Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias. Jaanus on osalenud kolme käsiraamatu koostamisel ning avaldanud artikleid kolmes raamatus ning üle viiekümne artikli erinevates ajalehtedes ja ajakirjades. Jaanuse peamised koolitusvaldkonnad on seotud suhtlemisega ning hetkel tegeleb ta doktoritöö raames konfliktide lahendamise ja kultuuri seoste uurimisega.

Jaanus Kangur
koolitaja ja Kangur Koolitused juhataja

koolitaja ja Kangur Koolitused juhataja

 
""
1
Osalejate arv:
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Toimumisaeg: 

06. märts 2019 kell 10.00-16.30

Toimumiskoht:
Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus

Osalemistasu:

Tavapakett a` 199 € + km, sooduspakett a` 139 € + km

Tavapaketi hind sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale, paberkandjal tunnistust

Sooduspaketi hind sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale elektrooniliselt, tunnistust elektrooniliselt.

 

Tasumine:

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda TK Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE852200221059838112 Swedbank AS.

Loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 20.02 Sellisel juhul tagastatakse 90% osalustasust. Hilisemal teatamisel või mitteilmumisel kuulub arve 100% tasumisele.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on meil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Teavitame osalejaid sellest hiljemalt 7 päeva enne koolitust. Ärajääva koolituse eest tasutud arve makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Lisainformatsioon: 

E-mail: tkkk@tkkk.ee Telefon: +372 677 5090 Mobiil: +372 5192 5090 www.tkkk.ee